fontello font demo

icon-icon-computer0xe801
icon-icon-sensible0xe802
icon-wordpress0xf19a